Arkiv

Natursingel 8-16

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har ett markant inslag av välrundade stenar. Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial. Fördelningen av naturgrus är ojämn över landet och eftersom materialet är en bristvara utgår en extra skatt, 13 kr/ton på naturgrus.

Bärlager 0-90

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.

Harpad grus 0-4

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Används främst till mur- och putsarbeten, betongblandning samt dressing av gräsmattor.
Passar även utmärkt till sandlådor, dock är den inte EU-certifierad vilket krävs vid offentliga miljöer.

 

 

Puts- och murgrus 0-3

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Vanlig grus som kan användas till det mesta. Bl.a. mur och putsarbeten, dress av gräsmatta. Även till att blanda betong med!

Stenmjöl 0-5

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.

Stenmjöl 0-2

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.

 

Bärlager 0-25

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funktioner: förstärkningslager, bärlager och slitlager.