M.M

Under ett par hektiska veckor i början av juni brukar vi köra studenter på lastbilsflak.
2017 fick vi en annorlunda förfrågan och som med allt annat så löser Lunds Grusterminal det.

Ni kan läsa om det i nedanstående artiklar!