Arkiv

Bärlager 0-45

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter och vägbyggen.

 

Dekorsten vit, tumlad

Dekorsten som kan användas för exempelvis trädgårdsgångar, avgränsningar, kanter kring blomsterbäddar och i blomkrukor.

Säljes i säck om 25kg

Svart diabas 8-25

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar

Svart diabas 8-11

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar

Makadam 8-22 tvättad

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Makadam 4-8, 8-11, 11-16

Volymvikt 1,4 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Dräneringsmakadam 4-16

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Asfaltkross 0-20

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Asfaltskross 0-20 är ett återvunnet material från uppgrävd asfalt. Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Materialet lämpar sig bra som överyta på planer och dylikt. Fördelen gentemot samkross är asfaltens egenskaper som gör att det binder ihop bättre.