Grus och Sten

2
Yes
None
1
1000000
/produkter/grus-och-sten-v2/
Thumbnail

Categories:

Sub-Categories:

Asfaltkross 0-20 Image
150:-/ton inkl moms
Bärlager 0-25 Image
250:-/ton inkl moms
Bärlager 0-45 Image
200:-/ton inkl moms
Bärlager 0-90 Image
200:-/ton inkl moms
Dekorsten vit, tumlad Image
110:-/25 kg inkl moms
Dräneringsmakadam 4-16 Image
275:-/ton inkl moms
Fyllnadsgrus Image
145:-/ton inkl moms
Gatsten; smågatsten Image
10:-/st inkl moms
Gatsten; storgatsten Image
20:-/st inkl moms
Harpad grus 0-4 Image
250:-/ton inkl moms
Makadam 4-8, 8-11, 11-16 Image
375:-/ton inkl moms
Makadam 8-22 tvättad Image
375:-/ton inkl moms
Natursingel 8-16 Image
500:-/ton inkl moms
Puts- och murgrus 0-3 Image
350:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-2 Image
250:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-5 Image
250:-/ton inkl moms
Storsäck Image
250:-/stk inkl moms
Svart diabas 16-22 Image
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-11 Image
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-25 Image
500:-/ton inkl moms
Asfaltkross 0-20
150:-/ton inkl moms
Asfaltkross 0-20 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Asfaltskross 0-20 är ett återvunnet material från uppgrävd asfalt. Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Materialet lämpar sig bra som överyta på planer och dylikt. Fördelen gentemot samkross är asfaltens egenskaper som gör att det binder ihop bättre.

Bärlager 0-25
250:-/ton inkl moms
Bärlager 0-25 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funktioner: förstärkningslager, bärlager och slitlager.

 

Bärlager 0-45
200:-/ton inkl moms
Bärlager 0-45 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter och vägbyggen.

 

Bärlager 0-90
200:-/ton inkl moms
Bärlager 0-90 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.

Dekorsten vit, tumlad
110:-/25 kg inkl moms
Dekorsten vit, tumlad Image

Dekorsten som kan användas för exempelvis trädgårdsgångar, avgränsningar, kanter kring blomsterbäddar och i blomkrukor.

Säljes i säck om 25kg

Dräneringsmakadam 4-16
275:-/ton inkl moms
Dräneringsmakadam 4-16 Image

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Fyllnadsgrus
145:-/ton inkl moms
Fyllnadsgrus Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Användas till fyllnad av marken eller där man vill ha ett dränerat lager grus, exempelvis under altaner. Fyllnadsgrus är är en osorterad grusprodukt och kan därav variera i storlek.

Gatsten; smågatsten
10:-/st inkl moms
Gatsten; smågatsten Image

Begagnad gatsten med den rätta finishen

Gatsten; storgatsten
20:-/st inkl moms
Gatsten; storgatsten Image

Begagnad gatsten med den rätta finishen

Harpad grus 0-4
250:-/ton inkl moms
Harpad grus 0-4 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Används främst till mur- och putsarbeten, betongblandning samt dressing av gräsmattor.
Passar även utmärkt till sandlådor, dock är den inte EU-certifierad vilket krävs vid offentliga miljöer.

 

 

Makadam 4-8, 8-11, 11-16
375:-/ton inkl moms
Makadam 4-8, 8-11, 11-16 Image

Volymvikt 1,4 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Makadam 8-22 tvättad
375:-/ton inkl moms
Makadam 8-22 tvättad Image

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Natursingel 8-16
500:-/ton inkl moms
Natursingel 8-16 Image

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har ett markant inslag av välrundade stenar. Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial. Fördelningen av naturgrus är ojämn över landet och eftersom materialet är en bristvara utgår en extra skatt, 13 kr/ton på naturgrus.

Puts- och murgrus 0-3
350:-/ton inkl moms
Puts- och murgrus 0-3 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Vanlig grus som kan användas till det mesta. Bl.a. mur och putsarbeten, dress av gräsmatta. Även till att blanda betong med!

Stenmjöl 0-2
250:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-2 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.

 

Stenmjöl 0-5
250:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-5 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.

Storsäck
250:-/stk inkl moms
Storsäck Image

Storsäcken rymmer 1 kbm (ca 1,5 ton). Priset gäller för säck inklusive påfyllning men pris för material tillkommer. Säckarna kan ej returneras.

 

 

 

 

 

 

 

Svart diabas 16-22
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 16-22 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar

Svart diabas 8-11
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-11 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar

Svart diabas 8-25
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-25 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar

Asfaltkross 0-20 Image
Asfaltkross 0-20
Volymvikt 1,7 ton/kbm Asfaltskross 0-20 är ett återvunnet material från uppgrävd asfalt. Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Materialet lämpar sig bra som överyta på planer och dylikt. Fördelen gentemot samkross är ... Read More
150:-/ton inkl moms
Bärlager 0-25 Image
Bärlager 0-25
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funktioner: först?... Read More
250:-/ton inkl moms
Bärlager 0-45 Image
Bärlager 0-45
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter och vägbyggen. ... Read More
200:-/ton inkl moms
Bärlager 0-90 Image
Bärlager 0-90
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.... Read More
200:-/ton inkl moms
Dekorsten vit, tumlad Image
Dekorsten vit, tumlad
Dekorsten som kan användas för exempelvis trädgårdsgångar, avgränsningar, kanter kring blomsterbäddar och i blomkrukor. Säljes i säck om 25kg
110:-/25 kg inkl moms
Dräneringsmakadam 4-16 Image
Dräneringsmakadam 4-16
Volymvikt 1,45 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dräne... Read More
275:-/ton inkl moms
Fyllnadsgrus Image
Fyllnadsgrus
Volymvikt 1,5 ton/kbm Användas till fyllnad av marken eller där man vill ha ett dränerat lager grus, exempelvis under altaner. Fyllnadsgrus är är en osorterad grusprodukt och kan därav variera i storlek.
145:-/ton inkl moms
Gatsten; smågatsten Image
Gatsten; smågatsten
Begagnad gatsten med den rätta finishen
10:-/st inkl moms
Gatsten; storgatsten Image
Gatsten; storgatsten
Begagnad gatsten med den rätta finishen
20:-/st inkl moms
Harpad grus 0-4 Image
Harpad grus 0-4
Volymvikt 1,5 ton/kbm Används främst till mur- och putsarbeten, betongblandning samt dressing av gräsmattor. Passar även utmärkt till sandlådor, dock är den inte EU-certifierad vilket krävs vid offentliga miljöer.... Read More
250:-/ton inkl moms
Makadam 4-8, 8-11, 11-16 Image
Makadam 4-8, 8-11, 11-16
Volymvikt 1,4 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dräner... Read More
375:-/ton inkl moms
Makadam 8-22 tvättad Image
Makadam 8-22 tvättad
Volymvikt 1,45 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dräne... Read More
375:-/ton inkl moms
Natursingel 8-16 Image
Natursingel 8-16
Volymvikt 1,45 ton/kbm Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har... Read More
500:-/ton inkl moms
Puts- och murgrus 0-3 Image
Puts- och murgrus 0-3
Volymvikt 1,5 ton/kbm Vanlig grus som kan användas till det mesta. Bl.a. mur och putsarbeten, dress av gräsmatta. Även till att blanda betong med!
350:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-2 Image
Stenmjöl 0-2
Volymvikt 1,5 ton/kbm Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring ... Read More
250:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-5 Image
Stenmjöl 0-5
Volymvikt 1,5 ton/kbm Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring ... Read More
250:-/ton inkl moms
Storsäck Image
Storsäck
Storsäcken rymmer 1 kbm (ca 1,5 ton). Priset gäller för säck inklusive påfyllning men pris för material tillkommer. Säckarna kan ej returneras.            ... Read More
250:-/stk inkl moms
Svart diabas 16-22 Image
Svart diabas 16-22
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-11 Image
Svart diabas 8-11
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-25 Image
Svart diabas 8-25
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
500:-/ton inkl moms