Grus och Sten

2
Yes
None
1
1000000
Name...
/produkter/grus-och-sten-v2/
Thumbnail

Categories:

Sub-Categories:

Asfaltkross 0-20 Image
150:-/ton inkl moms
Bärlager 0-25 Image
200:-/ton inkl moms
Bärlager 0-32 Image
225:-/ton inkl moms
Bärlager 0-90 Image
200:-/ton inkl moms
Dräneringsmakadam 4-16 Image
250:-/ton inkl moms
Makadam 4-8, 8-11, 11-16 Image
350:-/ton inkl moms
Makadam 8-22 tvättad Image
350:-/ton inkl moms
Natursingel 8-12 Image
500:-/ton inkl moms
Stemjöl 0-2 Image
225:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-5 Image
225:-/ton inkl moms
Dressgrus-Sandlådesand Image
200:-/ton inkl moms
Fyllnadsgrus Image
145:-/ton inkl moms
Puts- och murgrus 0-2 Image
315:-/ton inkl moms
Storsäck Image
250:-/stk inkl moms
Svart diabas 8-11 Image
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-25 Image
500:-/ton inkl moms
Asfaltkross 0-20
150:-/ton inkl moms
Asfaltkross 0-20 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Asfaltskross 0-20 är ett återvunnet material från uppgrävd asfalt. Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Materialet lämpar sig bra som överyta på planer och dylikt. Fördelen gentemot samkross är asfaltens egenskaper som gör att det binder ihop bättre.

Bärlager 0-25
200:-/ton inkl moms
Bärlager 0-25 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funtioner: förstärkningslager, bärlager och slitlager.

 

Bärlager 0-32
225:-/ton inkl moms
Bärlager 0-32 Image

VOLYMVIKT 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Gemensamt för bärlagerprodukterna är att de ska fördela lasten från en överyta till underlaget. Bärigheten i materialet uppnås genom att större stenar bildar ett så kallat stenskelett som hålls samman av finare partiklar.

Bärlager 0-90
200:-/ton inkl moms
Bärlager 0-90 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.

Dräneringsmakadam 4-16
250:-/ton inkl moms
Dräneringsmakadam 4-16 Image

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Makadam 4-8, 8-11, 11-16
350:-/ton inkl moms
Makadam 4-8, 8-11, 11-16 Image

Volymvikt 1,4 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Makadam 8-22 tvättad
350:-/ton inkl moms
Makadam 8-22 tvättad Image

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.

Natursingel 8-12
500:-/ton inkl moms
Natursingel 8-12 Image

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har ett markant inslag av välrundade stenar. Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial. Fördelningen av naturgrus är ojämn över landet och eftersom materialet är en bristvara utgår en extra skatt, 13 kr/ton på naturgrus.

Stemjöl 0-2
225:-/ton inkl moms
Stemjöl 0-2 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.

 

Stenmjöl 0-5
225:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-5 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.

Dressgrus-Sandlådesand
200:-/ton inkl moms
Dressgrus-Sandlådesand Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Dressgrus till gräsytor. Rör och kabel. Packar sig ej. Ren och bakbar sand för sandlådor.

Fyllnadsgrus
145:-/ton inkl moms
Fyllnadsgrus Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Osorterad grus som innehåller en del sten. Används främst till utfyllning

Puts- och murgrus 0-2
315:-/ton inkl moms
Puts- och murgrus 0-2 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Vanlig grus som kan användas till det mesta. Bl.a. mur och putsarbeten, dress av gräsmatta. Även till att blanda betong med!

Storsäck
250:-/stk inkl moms
Storsäck Image

Storsäcken rymmer 1 kbm (ca 1,5 ton). Priset gäller för säck inklusive påfyllning men pris för material tillkommer. Säckarna kan ej returneras.

 

 

 

 

 

 

 

Svart diabas 8-11
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-11 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Svart diabas 8-25
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-25 Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Asfaltkross 0-20 Image
Asfaltkross 0-20
Volymvikt 1,7 ton/kbm Asfaltskross 0-20 är ett återvunnet material från uppgrävd asfalt. Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Materialet lämpar sig bra som överyta på planer och dylikt. Fördelen gentemot samkross är ... Read More
150:-/ton inkl moms
Bärlager 0-25 Image
Bärlager 0-25
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funtioner: förstä... Read More
200:-/ton inkl moms
Bärlager 0-32 Image
Bärlager 0-32
VOLYMVIKT 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Gemensamt för bärlagerprodukterna är att de ska fördela lasten från en överyta... Read More
225:-/ton inkl moms
Bärlager 0-90 Image
Bärlager 0-90
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.... Read More
200:-/ton inkl moms
Dräneringsmakadam 4-16 Image
Dräneringsmakadam 4-16
Volymvikt 1,45 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dräne... Read More
250:-/ton inkl moms
Makadam 4-8, 8-11, 11-16 Image
Makadam 4-8, 8-11, 11-16
Volymvikt 1,4 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dräner... Read More
350:-/ton inkl moms
Makadam 8-22 tvättad Image
Makadam 8-22 tvättad
Volymvikt 1,45 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dräne... Read More
350:-/ton inkl moms
Natursingel 8-12 Image
Natursingel 8-12
Volymvikt 1,45 ton/kbm Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har... Read More
500:-/ton inkl moms
Stemjöl 0-2 Image
Stemjöl 0-2
Volymvikt 1,5 ton/kbm Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring ... Read More
225:-/ton inkl moms
Stenmjöl 0-5 Image
Stenmjöl 0-5
Volymvikt 1,5 ton/kbm Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring ... Read More
225:-/ton inkl moms
Dressgrus-Sandlådesand Image
Dressgrus-Sandlådesand
Volymvikt 1,5 ton/kbm Dressgrus till gräsytor. Rör och kabel. Packar sig ej. Ren och bakbar sand för sandlådor.
200:-/ton inkl moms
Fyllnadsgrus Image
Fyllnadsgrus
Volymvikt 1,5 ton/kbm Osorterad grus som innehåller en del sten. Används främst till utfyllning
145:-/ton inkl moms
Puts- och murgrus 0-2 Image
Puts- och murgrus 0-2
Volymvikt 1,5 ton/kbm Vanlig grus som kan användas till det mesta. Bl.a. mur och putsarbeten, dress av gräsmatta. Även till att blanda betong med!
315:-/ton inkl moms
Storsäck Image
Storsäck
Storsäcken rymmer 1 kbm (ca 1,5 ton). Priset gäller för säck inklusive påfyllning men pris för material tillkommer. Säckarna kan ej returneras.            ... Read More
250:-/stk inkl moms
Svart diabas 8-11 Image
Svart diabas 8-11
Volymvikt 1,5 ton/kbm
500:-/ton inkl moms
Svart diabas 8-25 Image
Svart diabas 8-25
Volymvikt 1,5 ton/kbm
500:-/ton inkl moms