Grus och Sten

Sort By
Categories
Sub-Categories
180:-/ton inkl moms
300:-/ton inkl moms
240:-/ton inkl moms
240:-/ton inkl moms
135:-/25 kg inkl moms
330:-/ton inkl moms
175:-/ton inkl moms
12:-/st inkl moms
24:-/st inkl moms
400:-/ton inkl moms
450:-/ton inkl moms
450:-/ton inkl moms
600:-/ton inkl moms
420:-/ton inkl moms
300:-/ton inkl moms
300:-/ton inkl moms
300:-/stk inkl moms
600:-/ton inkl moms
600:-/ton inkl moms
600:-/ton inkl moms
180:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,7 ton/kbm Asfaltskross 0-20 är ett återvunnet material från uppgrävd asfalt. Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Materialet lämpar sig bra som överyta på planer och dylikt. Fördelen gentemot samkross är asfaltens egenskaper som gör att det binder ihop bättre.
300:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funktioner: förstärkningslager, bärlager och slitlager.  
240:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter och vägbyggen.

 

240:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.
135:-/25 kg inkl moms
Dekorsten som kan användas för exempelvis trädgårdsgångar, avgränsningar, kanter kring blomsterbäddar och i blomkrukor. Säljes i säck om 25kg
330:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,45 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.
175:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Användas till fyllnad av marken eller där man vill ha ett dränerat lager grus, exempelvis under altaner. Fyllnadsgrus är är en osorterad grusprodukt och kan därav variera i storlek.
12:-/st inkl moms
Begagnad gatsten med den rätta finishen
24:-/st inkl moms
Begagnad gatsten med den rätta finishen
400:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Används främst till mur- och putsarbeten, betongblandning samt dressing av gräsmattor. Passar även utmärkt till sandlådor, dock är den inte EU-certifierad vilket krävs vid offentliga miljöer.    
450:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,4 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.
450:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,45 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.
600:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,45 ton/kbm Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har ett markant inslag av välrundade stenar. Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial. Fördelningen av naturgrus är ojämn över landet och eftersom materialet är en bristvara utgår en extra skatt, 13 kr/ton på naturgrus.
420:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Vanlig grus som kan användas till det mesta. Bl.a. mur och putsarbeten, dress av gräsmatta. Även till att blanda betong med!
300:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.  
300:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.
300:-/stk inkl moms
Storsäcken rymmer 1 kbm (ca 1,5 ton). Priset gäller för säck inklusive påfyllning men pris för material tillkommer. Säckarna kan ej returneras.              
600:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
600:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
600:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
Volymvikt 1,7 ton/kbm Asfaltskross 0-20 är ett återvunnet material från uppgrävd asfalt. Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Materialet lämpar sig bra som överyta på planer och dylikt. Fördelen gentemot samkross är asfaltens Read More
180:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funktioner: förstärkningsla Read More
300:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter och vägbyggen.  
240:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,7 ton/kbm Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.
240:-/ton inkl moms
Dekorsten som kan användas för exempelvis trädgårdsgångar, avgränsningar, kanter kring blomsterbäddar och i blomkrukor. Säljes i säck om 25kg
135:-/25 kg inkl moms
Volymvikt 1,45 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egen Read More
330:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Användas till fyllnad av marken eller där man vill ha ett dränerat lager grus, exempelvis under altaner. Fyllnadsgrus är är en osorterad grusprodukt och kan därav variera i storlek.
175:-/ton inkl moms
Begagnad gatsten med den rätta finishen
12:-/st inkl moms
Begagnad gatsten med den rätta finishen
24:-/st inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Används främst till mur- och putsarbeten, betongblandning samt dressing av gräsmattor. Passar även utmärkt till sandlådor, dock är den inte EU-certifierad vilket krävs vid offentliga miljöer.    
400:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,4 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egens Read More
450:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,45 ton/kbm Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egen Read More
450:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,45 ton/kbm Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har ett marka Read More
600:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Vanlig grus som kan användas till det mesta. Bl.a. mur och putsarbeten, dress av gräsmatta. Även till att blanda betong med!
420:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga Read More
300:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Stenmjöl är de allra finaste fraktionerna som utvinns när man krossar berg (0-2 mm eller 0-5 mm). Stenmjöl kan med fördel användas till plattsättning, kringfyllnad i rörgravar eller jordförbättring av leriga Read More
300:-/ton inkl moms
Storsäcken rymmer 1 kbm (ca 1,5 ton). Priset gäller för säck inklusive påfyllning men pris för material tillkommer. Säckarna kan ej returneras.              
300:-/stk inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
600:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
600:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,5 ton/kbm Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar
600:-/ton inkl moms