Asfaltkross 0-20

Asfaltkross 0-20

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Asfaltskross 0-20 är ett återvunnet material från uppgrävd asfalt. Materialet krossas sedan ned till 0-20mm. Materialet lämpar sig bra som överyta på planer och dylikt. Fördelen gentemot samkross är asfaltens egenskaper som gör att det binder ihop bättre.