Natursingel 8-16

Natursingel 8-16

Volymvikt 1,45 ton/kbm

Singel är ett naturligt förekommande grus som har bildats främst i samband med isälvsavlagringarna. Singel hittar man huvudsakligen i rullstensåsar, ett vattensorterande sand- och gruslager som ofta har ett markant inslag av välrundade stenar. Singel används med fördel på gårdsplaner, gångstigar och som dräneringsmaterial. Fördelningen av naturgrus är ojämn över landet och eftersom materialet är en bristvara utgår en extra skatt, 13 kr/ton på naturgrus.