Jord och täckbark

Sort By
Categories
Sub-Categories
90:-/ton inkl moms
180:-/ton inkl moms
600:-/kbm inkl moms
250:-/stk inkl moms
300:-/ton inkl moms
90:-/ton inkl moms

volymvikt 1,4 ton/kbm

Matjord för utfyllnad. Innehåller sten, rötter m.m.

180:-/ton inkl moms

Volymvikt 1,4 ton/kbm

Vi har egen harpa och harpar upp efter hand så att vi alltid kan erbjuda nyharpad matjord. Jorden kommer från åkermark i Lundatrakten dvs en av Sveriges bästa jordklasser. Jorden är sorterad (harpad) så att större stenar rötter och andra främmande material tas bort. Mindre stenar och bitar av rötter förekommer men påverkar kvaliteten endast positivt då (små) stenar behåller fukt och värme i jorden

600:-/kbm inkl moms

Volymvikt 0,6 ton/kbm

Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet. Ett lager av 8-10 cm täckbark ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år.

250:-/stk inkl moms

Storsäcken rymmer 1 kbm (ca 1,5 ton). Priset gäller för säck inklusive påfyllning men pris för material tillkommer. Säckarna kan ej returneras.

 

 

 

 

 

 

 

300:-/ton inkl moms

Volymvikt 1,0 ton/kbm

Bra till odling och plantering där man önskar hög mullhalt.
Blandas med fördel i trädgårdslandet eller i rabatten för ett naturligt näringsmässigt tillskott..

volymvikt 1,4 ton/kbm Matjord för utfyllnad. Innehåller sten, rötter m.m.
90:-/ton inkl moms
Volymvikt 1,4 ton/kbm Vi har egen harpa och harpar upp efter hand så att vi alltid kan erbjuda nyharpad matjord. Jorden kommer från åkermark i Lundatrakten dvs en av Sveriges bästa jordklasser. Jorden är sorterad (harpad) så att stör Read More
180:-/ton inkl moms
Volymvikt 0,6 ton/kbm Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras f Read More
600:-/kbm inkl moms
Storsäcken rymmer 1 kbm (ca 1,5 ton). Priset gäller för säck inklusive påfyllning men pris för material tillkommer. Säckarna kan ej returneras.              
250:-/stk inkl moms
Volymvikt 1,0 ton/kbm Bra till odling och plantering där man önskar hög mullhalt. Blandas med fördel i trädgårdslandet eller i rabatten för ett naturligt näringsmässigt tillskott..
300:-/ton inkl moms