Tippavgifter

Vi lämnar tippavfall till ÅGABs deponi. Vi reserverar oss för framtida prisjusteringar.
Förutom tippavgiften tillkommer timlön för transportfordon.

MottagningKr/Ton inkl moms
Asfalt 0- 70 mg/kg119
Asfalt PAH 70- 300 mg/kg175
Fräsasfalt38
Betong under 500 mm94
Betong över 500 mm144
Betong blandat med annat363
Asfalt blandat med annat363
Material blandat med annat.975
Lättbetong utan järn 744
Lättbetong med järn 838
Tegel 100
Ren sand
grus
bärlager och makadamingen avgift
Matjord75
Matjord blandat med annat363
Schakt173
Schakt blandat med annat363
Schakt massor MKM 219
Park och trädgårdsavfall331
Ris 88
Stock diameter <90 cm88
Stubbar diameter < 90 cm319
Stubbar diameter > 90 cm731
Returträ obehandlat88
Returträ behandlat244
Grovafall för sortering med gips &isolering1738

Asfalt 0- 70 mg/ kg används i ny asfalt och klassas som ren.
Asfalt 70- 300 mg/ kg används som bärlager och får inte värmas upp i ny asfalt
Asfalt över 300mg/ kg offereras och mottagning hänvisas.
Betong får innehålla armeringsjärn men inget annat som är uppräknat under betong blandat med annat.
Asfalt/betong blandat med annat såsom jord, tegel, betong, klinker, kakel, porslin, trä, plast o.s.v. klassas som blandat.
Material blandat med annat, inert material, schakt, matjord, betong, asfalt,trä,plast, skrot m.m.
Får ej innehålla gips, isolering, däck.
Tegel får innehålla mindre mängd cement. Finns det annat som plast,trä m.m.är klassningen blandat material.
Ren sand och grus får innehålla mindre mängd asfalt,plattor, kantsten.
Matjord får innehålla mindre rötter och annat.
Matjord blandat med övervägande annat.
Schakt mottages, dokument krävs. Får inte innehålla matjord eller annat material.
Park och trädgårdsavfall får innehålla barrväxter, gräs, frukt,buskar och rötter. Men inte plastpåsar.
Ris skall vara rent grovt trädris, ej buskar eller annat t.ex. plastpåsar.
Stock skall vara i max 3 meters längder
Grovafall för sortering med gips, isolering, betong, tegel, kakel ,skrot, m.m.
Bildäck mottages ej. Förekommer däck debiteras tillägg.
Anläggningarna är inte identiska utan läs på prislistorna var material skall lämnas eller hämtas