Maskin och transport

Transporter:

Lunds Grusterminal förfogar över lastbilar för att leverera våra produkter. Vi kan leverera med tippbil, där hela lasten tippas av i en hög. I de fall materialet behöver lyftas, t.ex över en häck eller ett staket, levererar vi med kranbil med skopa. Kan i vissa fall behövas då det är lite trängre och då en tippbil inte får plats. Vill du ha lite större kvantiteter och ni har gott om plats så tar vi med tippsläp också. Därmed kan man få med sig över 30 ton per resa. Våra lastbilar är moderna och utrustade med katalysatorer för minsta miljöpåverkan.

Maskiner:

Vi tillhandahåller de flesta maskintjänsterna – grävmaskiner, hjullastare, traktorer  och bandschaktare.

Vi tar oss på STORA som små anläggningsjobb.

Storsäckar

Pris: 300 kr per säck (exkl material), rymd 1 kubikmeter. Kan ej returneras.