Harpad grus 0-4

Harpad grus 0-4

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Används främst till mur- och putsarbeten, betongblandning samt dressing av gräsmattor.
Passar även utmärkt till sandlådor, dock är den inte EU-certifierad vilket krävs vid offentliga miljöer.