Bärlager 0-25

Bärlager 0-25

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funktioner: förstärkningslager, bärlager och slitlager.