Arkiv

Bärlager 0-45

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter och vägbyggen.

 

Bärlager 0-90

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.

Bärlager 0-25

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Produktgruppen bärlager består av krossmaterial med tre olika funktioner: förstärkningslager, bärlager och slitlager.