Arkiv

Kompostjord

Volymvikt 1,0 ton/kbm

Bra till odling och plantering där man önskar hög mullhalt.
Blandas med fördel i trädgårdslandet eller i rabatten för ett naturligt näringsmässigt tillskott..

Täckbark 30-50

Volymvikt 0,6 ton/kbm

Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet. Ett lager av 8-10 cm täckbark ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år.

Matjord, harpad

Volymvikt 1,4 ton/kbm

Vi har egen harpa och harpar upp efter hand så att vi alltid kan erbjuda nyharpad matjord. Jorden kommer från åkermark i Lundatrakten dvs en av Sveriges bästa jordklasser. Jorden är sorterad (harpad) så att större stenar rötter och andra främmande material tas bort. Mindre stenar och bitar av rötter förekommer men påverkar kvaliteten endast positivt då (små) stenar behåller fukt och värme i jorden