Grus och Sten

Gatsten; storgatsten

Begagnad gatsten med den rätta finishen