Grus och Sten

Svart diabas 16-22

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Ett exklusivt naturmaterial som används för dekoration på t.ex. trädgårdsgångar