Grus och Sten

Makadam 4-8, 8-11, 11-16

Volymvikt 1,4 ton/kbm

Makadam används ofta till dränering, garageplaner och gångar, men även till asfalts- och betongtillverkning. Den tvättade makadamen är fria från de finaste materialen och har därför de bästa dränerande egenskaperna.