Grus och Sten

Bärlager 0-90

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter och vägbygge. 0-90 kräver maskin vid utläggning och paddning, denna fraktion tung arbetad men bär upp det mesta.