Grus och Sten

Puts- och murgrus 0-3

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Vanlig grus som kan användas till det mesta. Bl.a. mur och putsarbeten, dress av gräsmatta. Även till att blanda betong med!