Jord och täckbark

Matjord, oharpad

Matjord, oharpad Image

volymvikt 1,4 ton/kbm

Matjord för utfyllnad. Innehåller sten, rötter m.m.

Matjord, oharpad

Matjord, oharpad Image

volymvikt 1,4 ton/kbm

Matjord för utfyllnad. Innehåller sten, rötter m.m.