Grus och Sten

Fyllnadsgrus

Fyllnadsgrus Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Osorterad grus som innehåller en del sten. Används främst till utfyllning

Fyllnadsgrus

Fyllnadsgrus Image

Volymvikt 1,5 ton/kbm

Osorterad grus som innehåller en del sten. Används främst till utfyllning