Grus och Sten

Bärlager 0-32

Bärlager 0-32 Image

VOLYMVIKT 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Gemensamt för bärlagerprodukterna är att de ska fördela lasten från en överyta till underlaget. Bärigheten i materialet uppnås genom att större stenar bildar ett så kallat stenskelett som hålls samman av finare partiklar.

Bärlager 0-32

Bärlager 0-32 Image

VOLYMVIKT 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bla garageuppfarter, stensättningar och plattgångar. 0-20 är mer lättarbetat än 0-40. Gemensamt för bärlagerprodukterna är att de ska fördela lasten från en överyta till underlaget. Bärigheten i materialet uppnås genom att större stenar bildar ett så kallat stenskelett som hålls samman av finare partiklar.