Grus och Sten

Bärlager 0-45

Bärlager 0-45 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter och vägbyggen.

 

Bärlager 0-45

Bärlager 0-45 Image

Volymvikt 1,7 ton/kbm

Används som bottenmaterial till bl.a garageuppfarter och vägbyggen.